NEWS

新闻动态

日新月异,蒸蒸日上

19号笔新闻动态

  招聘联系方式

  • 招聘QQ: 3367982297(李小姐)

  • 邮箱: 3367982297@qq.com

  • 招聘QQ:464358461(龙小姐)

  • 邮箱:464358461@qq,com

  地址:成都市双流航空港2期1栋2单元13楼

  联系方式

  BUILD A GOOD TEAM, CREATE THE BEST QUALITY WORKS AND SERVICES

  成都十九号笔网络科技有限公司

  • 商务QQ :3045538473 (何小姐)  

   376252642(庞小姐)

   1708375768(马先生)

  • 邮箱:  3045538473qq.com(何小姐)

   376252642qq.com(庞小姐)

   1708375768@qq.com(马先生)

  • 地址:成都市双流航空港2期1栋2单元13楼

  • 扫码关注我们

  在线留言