CONTACT US

联系我们

 • 成都市双流航空港2期1栋2单元13楼

 • 商务QQ: 3045538473

 • 3045538473qq.com

   

招聘联系方式

 • 招聘QQ: 3367982297(李小姐)

 • 邮箱: 3367982297@qq.com

 • 招聘QQ:464358461(龙小姐)

 • 邮箱:464358461@qq,com

地址:成都市双流航空港2期1栋2单元13楼

联系方式

BUILD A GOOD TEAM, CREATE THE BEST QUALITY WORKS AND SERVICES

成都十九号笔网络科技有限公司

 • 商务QQ :3045538473 (何小姐)  

  376252642(庞小姐)

  1708375768(马先生)

 • 邮箱:  3045538473qq.com(何小姐)

  376252642qq.com(庞小姐)

  1708375768@qq.com(马先生)

 • 地址:成都市双流航空港2期1栋2单元13楼

 • 扫码关注我们

在线留言